Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi nas poinformować, wysyłając pismo pocztą tradycyjną na nasz adres: Cama Design Sp. z o.o. Sp.K, Kominy, Ul. Jastrzębia 16, 87-300 Brodnica lub pocztą elektroniczną na adres biuro@camameble.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient  nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 Reklamacje
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu z umową a w szczególności w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych  powstałych podczas transportu, wad fabrycznych, niezgodności produktu z produktem zawartym w umowie. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie Protokołu szkody.
Zgłoszenie reklamacyjne można kierować w formie elektronicznej na adres biuro@camameble.pl . Do zgłaszanej reklamacji zaleca się dołączenie zdjęć uszkodzonego produktu, kopii Faktury Vat lub Paragonu,
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od  ich wpłynięcia.
Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:
a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli,
b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w instrukcji dołączonej do mebla.
Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w mają wyłącznie charakter orientacyjny.

Wyrażam zgodę na:
  1. Przetwarzanie przez CAMA Paweł Dzieliński moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji zwrotu/reklamacji przy wykorzystaniu podanego powyżej adresu poczty e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
    Pełna treść zgody ROZWIŃ [v]

Bezpłatna dostawa

Przy zakupach powyżej 3000 zł

Gwarancja zwrotu

Zakupiony, nieużywany towar można zwrócić do 14 dni

Przyjazne zakupy

Dokonaj szybkiego zakupu bez zbędnego logowania