Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.sklep-camameble.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep-camameble.pl (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) jest: Cama Design Sp. z o.o. Sp.K., Kominy, ul. Jastrzębia 16 , 87-300 Brodnica,NIP: 874-179-68-70 Regon: 384534959.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski..

 Zamówienia
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zakupu może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego. Powyższa informacja trafia do wiadomości Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Firma zwróci należność w ciągu 14 dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sklep ma prawo odstąpienia od umowy, tj. anulowania zamówienia, w trybie natychmiastowym w przypadku braku zapłaty w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia, bez wcześniejszego powiadomienia o wydłużonym terminie płatności, jeśli ustalono płatność z góry.
6. Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 45 dni roboczych w zależności od stanów magazynowych Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu na koncie.
9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
10. Kupujący może zrezygnować z zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres camameble@gmail.com.
11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.
12. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 Cena i sposoby płatności
1. Cena towaru znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT ( cena brutto)
2. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki, ani innych opłat,  które są podawane przy każdym produkcie.
3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
7. Wybierając formę płatności przelew zwykły Kupujący ma obowiązek opłacić zamówienie w ciągu 10 dni. W przypadku nieuiszczenia wpłaty w tym terminie sprzedający ma prawo anulować zamówienie. 

Wysyłka towaru
1. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Polski. 
2. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
3. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem trasportu własnego lub firmy spedycyjnej lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.
4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia przesyłki do mieszkania/domu i ich montażu.
5. Wniesienie oraz odebranie towaru z auta dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
6. Firma spedycyjna dostarcza przesyłki w dni robocze maksymalnie do godziny 15:00.
7. Klient nie ma możliwości umówienia dnia ani godziny dostawy.
8. W dniu wysyłki Klient otrzymuje wiadomość email z informacją o wysyłce. 

8. Po opuszczeniu przesyłki z magazynu, gdy kupujący zmienia adres dostawy zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty 50 % frachtu.

 Reklamacje
1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w ciągu 12 miesięcy od daty doręczenia przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwumiesięcznym od stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sprzedawcę.
2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres CAMA Sp. z o.o. Sp.K, Kominy, Ul. Jastrzębia16, 87-300 Brodnica lub drogą mailową na adres camameble@gmail.com .
3. Reklamacja zakupionego towaru odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą Sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące zakup oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową, a także zdjęcia uszkodzeń, wad, (jeśli zaistnieje taka potrzeba). Następnie konsultant ustala sposób weryfikacji roszczeń reklamacyjnych.
4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. W przypadku, gdy to będzie niemożliwe Sprzedawca dokona stosownego obniżenia ceny produktu lub zwróci Klientowi równowartość ceny towaru podlegającego reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez reklamującego w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Towary sprzedawane przez sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji, jakości towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Koszt przesyłki towaru, który zawierał wady pokrywa Sprzedawca. Jeżeli towar okazał się pozbawiony wad koszty jego przesyłki oraz diagnostyki pokrywa Klient.
7. Reklamacje dotyczące różnicy w odcieniu płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są podglądowe, kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
8. Zwracany towar powinien być dostarczony przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży na adres CAMA Design Sp. z o.o. Sp.K, Kominy, Ul. Jastrzębia 16, 87-300 Brodnica.

Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (sklep-camameble.pl) jest Cama Design Sp. z o.o. Sp.K, Kominy, Ul. Jastrzębia 16, 87-300 Brodnica, NIP:566-186-51-36
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
3. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony osób, których dane dotyczą. Zbierane przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
4. Rejestracja/”zakup bez rejestracji” w sklepie internetowym wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług sklepu internetowego.
5. Cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych wynika z działań podejmowanych przez Klienta korzystającego z usłyg świadczonych za pośrednictwem strony www.sklep-camameble.pl.
6. Cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora: zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, rozpatrywanie składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);· marketing ( subskrypcja newslettera)
7. Kategorie danych osobowych Klienta, które będą przetwarzane przez sklep internetowy : a) imię i nazwisko b) adres korespondencyjny c) adresu dostawy, d)numer telefonu, e)adresu e-mail, f) numer konta bankowego g) nazwa użytkownika, h) w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT, dane niezbędne do jej wystawienia: nazwa firmy, siedziba i NIP.
8. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której one dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów realizacji zamówienia ( 14 dni), do celów odstąpienia od umowy ( 14 dni), do celów reklamacyjnych ( 2 lata). W przypadku żądania przez klienta wystawienia faktury VAT planowany termin usunięcia jego danych osobowych to 5 lat od realizacji umowy/sprzedaży z uwagi na brzmienie art..74 ust.2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
9. Jeśli Klient sklepu internetowego korzysta ze sposobu dostawy „przesyłka firmą spedycyjną”, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
10. Jeśli Klient sklepu internetowego korzysta ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
11. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na subskrypcję newslettera wysyłając maila na adres: biuro@sklep-camameble.pl
12. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych praw, o których mowa powyżej należy wysłać stosowną wiadomość na adres biuro@camameble.pl. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi przez sklep internetowy.
14. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy Rozporządzenia.
15. Korzystając ze sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na zapis plików Cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania sklepu, a także mogą być używane do zbierania ogólnych statystycznych danych informacji, zapamiętywania produktów dodanych do koszyka, identyfikacji Klienta jako zalogowanego w sklepie internetowym, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o Cookies na dole strony.
16. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej: sklep-camameble.pl. Administrator zachęca by zapoznać się z polityką prywatności w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Postanowienia końcowe
1. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie wyłącznie w celach informacyjnych. 
2. We wszystkich przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy szczególne.

Bezpłatna dostawa

Przy zakupach powyżej 3000 zł

Gwarancja zwrotu

Zakupiony, nieużywany towar można zwrócić do 14 dni

Przyjazne zakupy

Dokonaj szybkiego zakupu bez zbędnego logowania